براساس داده‌های شورای صادرکنندگان ترکیه، میزان صادرات محصولات کشاورزی کشور در ماه آوریل امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 33.9 درصد افزایش یافته و به 2 میلیارد و 360 هزار دلار رسید.

آلمان و عراق از جمله کشورهایی هستند که  بیشترین حجم واردات محصولات کشاورزی را از ترکیه انجام داده‌اند.

ترکیه طی این دوره به آلمان به مبلغ 39 میلیون و 548 هزار دلار فندق و مشتقات آن، 18 میلیون و 464 هزار دلار انواع میوه خشک، 21 میلیون و 97 هزار دلار میوه و سبزیجات و 4 میلیون و 426 هزار دلار زیتون و روغن زیتون صادر کرد.

عراق نیز 121 میلیون و 577 هزار دلار غلات، حبوبات، دانه‌های روغنی و فرآورده‌های آنها، 82 میلیون و 332 هزار دلار مبلمان و محصولات کاغذی و جنگلی و 52 میلیون و 493 هزار دلار محصولات دریایی و حیوانی وارد کرد.

ترکیه طی این دوره به هلند به مبلغ 5 میلیون و 432 هزار دلار انواع گیاهان زینتی، 5 میلیون و 786 هزار دلار محصولات تنباکو به ایران و 57 میلیون و 527 هزار دلار میوه و سبزیجات تازه به روسیه صادر کرد.