آمار جدید تورم در ترکیه اعلام شد

ساختمان بانک مرکزی جمهوری ترکیه

شاخص قیمت مصرف کننده در ماه ژوئن بر اساس معيار ماهانه ۱.۹۴ درصد، شاخص قیمت تولید کننده داخلی بر پایه ماهانه ۴.۰۱ درصد افزایش یافت. 

ازجمله – تورم سالانه در قیمت‌های مصرف کننده داخلی ۱۷.۵۳ درصد و قیمت‌های تولید کننده داخلی ۴۲.۸۹ درصد افزایش داشته است.

بر اساس داده‌های موسسه آماری ترکیه، از ژوئن سال گذشته تا ژوئن ۲۰۲۱،  قیمت‌های مصرف کننده ۱۴.۵۵ درصد و قیمت‌های تولید کننده داخلی ۲۵.۳۸ درصد افزایش یافته است. 

تورم نقطه به نقطه ماهانه، نشان از آن دارد که از ماه می تا ژوئن، قیمت‌ها برای مصرف کننده داخلی  ۱.۹۴ درصد و قیمت‌ها برای تولیدکننده داخلی ۴.۰۱ درصد افزایش یافته است.

از طرف دیگر، شاخص قیمت‌ها برای تولیدکننده داخلی نسبت به ژوئن سال گذشته ۴۲.۸۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بر اساسی جدولی که سازمان آمار ترکیه ارائه داده است، گاز خام در مقیاس سالانه با افزایش ۱۸۱.۴۵ درصدی، بیشترین میزان افزایش قیمت را داشته است. اما پایین‌ترین میزان تورم سالانه در پوشاک مشاهده می‌شود که نسبت به سال قبل افزایش ۱۰.۴۳ درصدی داشته است.

در جدولی که برای میزان تورم آمده است، محصولات تنباکو تنها زیرمجموعه‌ای بود که در نسبت ماهانه تغییراتی نشان نداد. افزایش ماهانه مربوط به محصولات داروهای اساسی نیز ۰.۰۷ درصد گزارش شده است.