آمار واکسیناسیون در ترکیه در روز ‌یکشنبه ۱۳ تیرماه

    آمار واکسیناسیون سراسری ترکیه در ۱۳ تیرماه

    جدول روزانه واکسیناسیون، به نقل از وزارت بهداشت ترکیه در ساعت ۱۷ هر روز (به وقت محلی) منتشر می‌شود.