آیین نامه اصلاح مقررات مدارس در ترکیه

آیین نامه اصلاح مقررات مدارس وزارت آموزش ملی ترکیه در شماره روز ۸ سپتامبر روزنامه رسمی این کشور منتشر شد. این آیین نامه تغییراتی در زمینه غیبت بی دلیل دانش آموزان و همچنین شرایط تکرار پایه و قبول در دوره را مشخص کرده است. 

بر اساس این آیین نامه دانش آموزانی که دو روز متوالی بدون دلیل به مدرسه نیایند به یک «کمیسیون پیشگیری، مداخله و راهنمایی» ارجاع داده خواهند شد. همچنین وضعیت این دانش آموزان از طریق پست، ایمیل یا سایر وسایل ارتباطی به اطلاع اولیا انتقال داده شده و از آن‌ها برای حضور در مدرسه دعوت به عمل می‌آید. 

دانش آموزانی که مدت غیبت آن‌ها بیش از ۱۰ روز بدون دلیل و در مجموع ۳۰ روز باشد، بدون در نظر گرفتن نمره‌ای که در دروس خود به دست آورده‌اند، در دوره تحصیلی ناموفق تلقی شده و وضعیت آن‌ها کتباً به اطلاع اولیاء می‌رسد. همچنین بر اساس این آیین نامه مجموع مدت غیبت کسانی که یکی از بستگان درجه یک خود را از دست داده‌اند ۱۰ روز، اضافه بر ۳۰ روز مشخص شده، در نظر گرفته خواهد شد. 

این آیین نامه، همچنین مقرراتی در خصوص نمره قبولی در دبیرستان‌ها وضع کرده است. معدل ۵۰ که قبلا برای قبولی کافی بود همچنان کافی است اما تنها در صورتی که دانش‌آموز تنها در یک درس نمره قبولی نگرفته باشد. اگر در سه درس تجدید شوند به عنوان دانش آموز مسئول به دوره بعدی خواهند رفت. اما تعداد درس‌های تجدید شده بیش از ۴ باشد دانش آموز باید دوره را تکرار کند.