اتحادیه شرکت‌ها و تجارت ترکیه: زلزله به اقتصاد ترکیه ۸۴ میلیارد دلار خسارت زده است 

روز دوشنبه ۱۳ فوریه، اتحادیه شرکت‌ها و تجارت ترکیه اعلام کرد زلزله‌های اخیر جنوب ترکیه می‌تواند تا ۸۴.۱ میلیارد دلار برای این کشور هزینه داشته باشد.

به گزارشNTV، اتحادیه شرکت‌ها و تجارت ترکیه اعلام کرد که زمین‌لرزه اخیر ترکیه، بدترین زمین‌لرزه یک قرن اخیر در این کشور بوده، که تاثیرات بی‌شماری از ویرانی را بر جای گذاشته است. در کنار ۸۴.۱ میلیارد دلار هزینه‌ای که برای کشور به وجود آمده است، حداقل ۱۳.۴ میلیون نفر نیز از این زلزله متاثر شده‌اند.

در گزارشی که توسط این اتحادیه منتشر شده، هزینه کل خسارت احتمالی ۸۴.۱ میلیارد دلار است که این رقم از مجموع ۷۰.۸ میلیارد دلار برای بازسازی هزاران خانه، ۱۰.۴ میلیارد دلار از ضرر درآمد ملی و ۲.۹ میلیارد دلار از از دست‌دادن روزهای کاری به دست آمده است.

این اتحادیه همچنین اعلام کرد که هزینه‌های اصلی بازسازی مسکن، خطوط انتقال و زیرساخت‌ها، تامین نیازهای سرپناه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت صدها هزار بی‌خانمان خواهد بود. 

حدود ۱۳.۴ میلیون نفر در ۱۰ استان زلزله‌زده زندگی می‌کنند که معادل ۱۵ درصد جمعیت ترکیه است و همه این افراد به نوعی از این زلزله متاثر شده‌اند.