اردوغان: از ایران و روسیه به عنوان کشورهای ضامن آستانه انتظار داریم از مبارزه ترکیه با تروریسم حمایت کنند

    اردوغان: مبارزه با تروریسم از موضوعات مهم این نشست بود. بین گروه‌های تروریستی فرقی قائل نیستیم. اردوغان: از ایران و روسیه به عنوان کشورهای ضامن آستانه انتظار داریم از مبارزه ترکیه با تروریسم حمایت کنند. اردوغان: برگزاری دور جدید نشست کمیته قانون اساسی سوریه مطابق با موازین سازمان ملل متحد مهم است. اردوغان: مبارزه ما با گروه‌های تروریستی، فارغ از آنکه حامی آنها چه کسانی هستند، همواره ادامه خواهد یافت. اردوغان: مردم سوریه در چادر دور از شرایط انسانی زندگی می‌کنند، ما در حال ساخت خانه‌های آجری در شمال سوریه برای این مردم هستیم. اردوغان: ترکیه برای تسهیل کمک‌رسانی به نزدیک 4 میلیون آواره سوری کمک کرد، انتظار داریم سایر کشورها نیز از این روند حمایت کنند. اردوغان: نشست بعدی سران روند آستانه در روسیه برگزار خواهد شد، امیدوارم که آن نشست هم مایه خیر و برکت باشد. اردوغان: بیش از 4 میلیون غیرنظامی سوری بیش از هر زمان دیگری به کمک‌های بین‌المللی نیاز دارند. اردوغان: مبارزه با تروریسم بدون توجه با ماهیت حامیان آن‌ها ادامه خواهد داشت.