کابینه دولت ترکیه که در عصر روز ۲۵ اکتبر در آنکارا برگزار شد، بیش از ۴ ساعت به طول کشید و پس از آن اردوغان در سخنرانی خود خطاب به ملت ترکیه به بازگویی برخی از رئوس این جلسه پرداخت.

وی در آغاز سخنرانی خود از دستاوردهای دولت ترکیه در آفریقا سخن گفته و از بهبود روابط ترکیه با این قاره ابراز خشنودی کرد. او با دفاع از دستاوردهای دولت در سفر به آفریقا، سرمایه‌گذاری‌های موجود را سرمایه گذاری هایی دانست که ثمره خود را در آینده نزدیک به بار خواهند داد.

قسمت اعظم سخنرانی وی در مورد ۱۰ سفیر اروپایی و آمریکایی بود که خواستار آزادی عثمان کاوالا از زندان شده بودند. اردوغان بار دیگر با یادآوری این که ترکیه یک دولت حقوق محور است گفت کسانی که در این کشور زندگی می کنند باید به تصمیمات دستگاه قضایی احترام بگذارند. «هر کس به استقلال کشور ما احترام نگذارد، نمی‌تواند در این کشور حضور داشته باشد». وی همچنین تاکید کرد که «ما نمی خواهیم بحران بسازیم بلکه می‌خواهیم عزت کشور خود را حفظ کنیم».

اردوغان در همین راستا عنوان کرد که این اقدامات علیه ترکیه به خاطر آن است که دولت، قدم‌های بلندی در راستای توسعه و دموکراسی برداشته است. اما این نوع از رفتارها به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. وی تاکید کرد«این رفتار توهین بزرگی به تمام اعضای قوه قضاییه از جمله قضات، دادستان و وکلای ماست».

Photo by AA

اردوغان در ادامه سخنرانی خود گفت ترکیه بهترین سیستم بهداشتی و پزشکی جهان را دارد و میوه‌های این سرمایه گذاری‌ها را نیز در دوره کرونا برداشت کرده است.

اردوغان همچنین گفت که وضعیت ترکیه در حوزه اقتصادی بسیار بهبود یافته و هیچ فردی وجود ندارد که نتواند به خانه خود نان ببرد. وی تاکید کرد که امروز در ترکیه هر خانه یک اتومبیل دارد حتی دربان‌ها صاحب اتومبیل هستند.

وی تاکید کرد برای ما مبارزه با تروریسم به همان اندازه مهم است که مبارزه با بیکاری. امروز ترکیه به خاطر کمبود و گرانی مواد خام اگرچه شاهد افزایش قیمت کالا‌ها بوده اما سیاست‌های دولت باعث شده است که این افزایش‌ها کمتر در زندگی مردم بازتاب داشته باشند.

در بخش بعدی سخنرانی خود، اردوغان وضعیت اقتصادی کشور را رو به بهبود دانسته و مشکلات موجود را قابل رفع دانست. وی همچنین دستاوردهای ترکیه در زمینه دانشگاهی را هم قابل تامل دانسته و گفت ما برای بهبود وضعیت جوانان ترکیه در ۲۰۷ منطقه کشور دانشگاه تاسیس کرده‌ایم.

اردوغان در بخش پایانی سخنرانی خود گفت در راستای اتحاد و برابری ملی به وضعیت اقلیت‌ها رسیدگی کرده و خواهیم کرد. در این راستا ۸۴ میلیون فرد ترکیه برای ما هیچ تفاوتی ندارند.