استانبول مهاجرپذیرترین و مهاجرفرست‌ترین شهر ترکیه

موسسه آمار ترکیه، روز چهارشنبه ۲۸ دسامبر ۲۰۲۲، نقشه مهاجرت داخلی سال ۲۰۲۱ این کشور را منتشر کرد. استانبول در صدر شهرهای مهاجر پذیر این کشور قرار گرفته است. در عین حال این شهر آمار بالاترین مهاجر فرستی را نیز در ترکیه دارد. 

بررسی‌های مرکز آمار ترکیه  نشان می‌دهد  استانبول با ۳۸۵ هزار و ۳۲۸ نفر در صدر شهرهای مهاجرپذیر قرار گرفت، آنکارا با ۱۹۷ هزار و ۷۰۲ نفر و ازمیر با ۱۳۱ هزار و ۳۹۴ نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

همچنین کمترین مهاجرت‌ها با چهار هزار و ۷۵۰ نفر به آردهان، با هفت هزار و ۵۴ نفر به تونجلی و با هفت هزار و ۴۷۴ نفر به استان  کیلیس بوده است.

استانبول، آنکارا و ازمیر نه تنها در صدر شهرهای مهاجرپذیر بوده‌اند، بلکه بیشترین مهاجرت‌ نیز از این شهرها به مناطق دیگر صورت گرفته است. ۴۰۸ هزار و ۱۶۵ نفر از استانبول، ۱۶۵ هزار و ۶۰۴ نفر از آنکارا و ۱۰۹ هزار و ۴۷۰ نفر از ازمیر در سال ۲۰۲۱ مهاجرت کرده‌اند.

این گزارش مهمترین دلیل مهاجرت اهالی ترکیه را تحصیل، آموزش و رشد اجاره بها می‌داند. به گفته کارشناسان، به دلیل افزایش نرخ‌ها در بازار اجاره مسکن و افزایش هزینه‌های زندگی مردم در ترکیه، موج  مهاجرت از کلان شهرها را سرعت بخشیده است.