اضافه شدن ۴۰ پرواز دیگر میان ترکیه و ایران

روز سه‌شنبه ۲۸ مارس، جعفر یازرلو سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، از افزایش ۴۰ فرکانس پروازی به صورت هفتگی، میان ایران و ترکیه خبر داد.

به گزارش سایت وزارت راه و شهرسازی ایران، یازرلو خبر از آن داده است که «با امضای یادداشت تفاهم جدید بین ایران و ترکیه، فرکانس پروازی بین دو کشور از ۲۲۰ پرواز هفتگی به ۲۶۰ پرواز افزایش یافت».

وی با اشاره به توسعه همکاری‌های حمل و نقل هوایی میان ایران و ترکیه، افزود: «آموزش کارشناسان حوزه‌های مختلف از جمله فرودگاهی، ازدیگر محورهای مورد توافق بین دو کشور به شمار می‌رود».