افزایش صادرات ترکیه به کشورهای اروپایی

میزان صادرات ترکیه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی ۱۱ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال پیش ۳۴.۳ درصد افزایش یافته است.

صادرات ترکیه به کشورهای اتحادیه اروپا در ۱۱ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ با ۳۴.۳ درصد افزایش یافته به ۷۸ میلیارد و ۵۵۷ میلیون و ۷۳۱ هزار دلار رسید.

بر اساس داده‌های مجمع صادرکنندگان ترکیه (TIM)، کل صادرات کشور در ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۱ با ۳۳.۸ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۰۳ میلیارد و ۱۴۱ میلیون و ۱۶۱ هزار دلار افزایش یافته است.

در این میان صادرات به کشورهای اتحادیه اروپا در مدت مذکور با ۳۴.۳ درصد افزایش ۷۸ میلیارد و ۵۵۷ میلیون و ۷۳۱ هزار دلار بوده است.

در ۱۱ ماه سال، صنعت خودرو، پوشاک و پوشاک آماده، مواد شیمیایی، فولاد، فلزات آهنی و غیرآهنی با ۶۵ درصد بیشترین صادرات را به کشورهای عضو اتحادیه اروپا رقم زده‌اند.

ترکیه بیشترین صادرات را در میان کشورهای اتحادیه اروپا به آلمان داشته است.

طبق داده‌های موجود صادرات به آلمان در ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۱ با ۲۳.۹ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۶ میلیارد و ۷۴ میلیون و ۸۳۱ هزار دلار رسید.

همچنین در بین استان‌های کشور بیشترین صادرات به آلمان از استانبول انجام شده است. در مدت مذکور صادرات شرکت‌ها از استانبول به آلمان با ۲۳.۱ درصد افزایش داشته و به ۷ میلیارد و ۵۴ میلیون و ۱۶۸ هزار دلار رسیده است.

در ۱۱ ماه سال از استانبول به ایتالیا ۹ میلیارد و ۵۹۷ میلیون و ۵۱۸ هزار دلار، به اسپانیا ۸ میلیارد و ۴۳۵ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار، به فرانسه ۷ میلیارد و ۶۱۳ میلیون و ۹۹۰ هزار دلار، به هلند ۵ میلیارد و ۶۲۴ میلیون و ۶۳۲ هزار دلار و به رومانی نیز ۴ میلیارد و ۴۳۰ میلیون و ۶۶۲ هزار دلار صادرات صورت گرفته است.