افزایش قیمت گازوئیل در ترکیه

با توجه به افزایش قیمت دلار در بازارهای بین المللی، از فردا سه شنبه هر لیتر گازوئیل ۲۵ کوروش گرانتر خواهد شد.

قیمت گازوئیل در دوم اکتبر ۷۱  کوروش و در ۲۱ اکتبر ۲۲ کوروش افزایش یافته بود.

میانگین قیمت فروش هر لیتر گازوئیل در استانبول ۶.۶۶ لیر، در آنکارا ۶.۷۳ لیر و در ازمیر ۶.۵۲ لیر است.