افزایش ۷۹ درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه در سال ۲۰۲۱

بر اساس «گزارش جهانی سرمایه گذاری» کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ترکیه که در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۵ درصد کاهش یافته بود، در سال ۲۰۲۱ با افزایش ۷۹ درصدی به حدود ۱۴ میلیارد دلار رسیده است.

براساس بیانیه دفتر سرمایه گذاری ریاست جمهوری ترکیه گزارش سالانه UNCTAD (آنکتاد) جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان در سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع کرونا با ۳۵ درصد کاهش به ۹۶۳ میلیارد دلار رسیده بود اما در سال ۲۰۲۱ بهبود سریعی را نشان داد . در این سال میزان سرمایه‌گذاری به ۱.۵۸ تریلیون دلار افزایش یافته که نشان دهنده رشد ۶۴ درصدی نسبت به سال پیش از آن است.

طی این مدت ورودی سرمایه به بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی با ۱۱۶ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۸.۴ میلیارد دلار رسیده و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای خرید ملک نیز با ۴۲.۵ درصد رشد به ۵.۶ میلیارد دلار افزایش یافته است.

براساس بیانیه دفتر سرمایه گذاری ریاست جمهوری ترکیه گزارش سالانه UNCTAD (آنکتاد) کشورهای توسعه یافته با دریافت ۷۴۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی با افزایش تقریبی ۱۳۴ درصدی مواجه‌اند. در این مدت ترکیه نیز افزایش ۷۹ درصدی را تجربه کرده است.

طبق بیانیه مذکور اروپا با سهم ۶۰ درصدی بیشترین میزان سرمایه‌گذاری را در ترکیه داشته است.