اقامه نماز عید قربان در ایران

نماز عید قربان در ایران متناسب با رنگ ‌بندی کرونایی و حضور محدود نمازگزاران برگزار شد.

نماز عید قربان در ایران امروز چهارشنبه متناسب با رنگ ‌بندی کرونایی و رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی چون رعایت فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک و در فضای باز و در شهرهای وضعیت قرمز و نارنجی با جمعیت محدود برگزار شد.

در مشهد، نماز عید  با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به امامت آیت الله سید احمد علم الهدی در صحن رضوی برگزار شد.

نماز عید قربان در تهران نیز با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در برخی از مساجد این شهر برگزار شد.

در شهر قم نیز نماز به امامت آیت الله سیدمحمد سعیدی در حرم معصومه در فضای رو باز برگزار شد.