امکان انتقال نام خانوادگی مادر به فرزندان در ترکیه با حکم دادگاه

 پروفسورهایرون‌نیسا اوزدمیر، رئیس دانشکده حقوق مدنی دانشگاه آنکارا گفت: «اگر شرایطی وجود داشته باشد که بر منافع کودک تاثیر منفی بگذارد، کودک می‌تواند با تصمیم دادگاه نام خانوادگی مادر را اخذ کند».

به گزارش خبرگزاری تی‌آرتی در تاریخ ۱۶ می، پروفسور اوزدمیر بیان کرد: «براساس رأی جدید دادگاه قانون اساسی ترکیه، زنان می‌توانند پس از ازدواج، نام خانوادگی زمان تولد خود را حفظ کنند اما فرزندان با نام خانوادگی پدر ثبت می‌شوند».

وی ادامه داد: «اما در صورت طلاق همسران، ممکن است شرایط استثنایی وجود داشته باشد که بر منافع کودک تاثیر منفی بگذارد. در این صورت مادر می‌تواند با حکم دادگاه نام خانوادگی خود را برای فرزندش انتقال دهد».

پروفسور اوزدمیر همچنین افزود: «افرادی که به سن ۱۸ سالگی می‌رسند نیز می‌توانند با ارائه درخواست موجه به دادگاه، نام خانوادگی خود را تغییر دهند».