اورژانس شهر به کمک سگ خیابانی شتافت

عکس از آناتولی

ماموران اورژانس شهری در منطقه بولوادین در افیون قره‌حصار، شب هنگام که از ماموریت خود بازمی‌گشتند، ناگهان به توله سگی در جاده کمربندی برخوردند که تصادف کرده بود.

به گزارش آناتولی، ماموران بلافاصله وارد عمل شدند و پای شکسته سگ را آتل بندی کردند و سپس با آمبولانس به نزدیک‌ترین بیمارستان رساندند. فردا صبح که سگ آسیب دیده بهتر شده بود، گروه پزشکی بیمارستان حیوانات دانشکده دامپزشکی دانشگاه Kocatepe، با آمبولانس مخصوص بیمارستان، سگ را به مرکز درمانی خود منتقل کردند.