اولین صادرات از شهر زلزله‌زده مالاتیا

یک کارخانه تولید گوشت در استان زلزله‌زده مالاتیا با ظرفیت محدود فعالیت خود را از سر گرفته و اولین صادرات خود را به عراق انجام داد.

کارخانه‌های تولیدی در این شهر پس از ارزیابی و اطمینان از امنیت آنها مجددا آغاز به کار کرده و کارکنان که خود نیز زلزله‌زده محسوب می‌شوند، در حال بازگشت به محل کار خود هستند. در این راستا، بسیاری از مشاغل مستقر در منطقه صنعتی مالاتیا نیز به تدریج در تدارک بازگشت به چرخه فعالیت و تولید هستند.

فعالیت‌های تجاری برای رونق مجدد و احیای استان مالاتیا که در زلزله‌های مهیب اخیر ترکیه با کانون کاهرامان‌ماراش خسارات بالایی متحمل شده، ادامه دارد.