اولین کنفرانس کشورهای ترک برای ایجاد یک الفبای مشترک

کمیسیون «الفبای مشترک جهان ترک» اولین نشست خود را به میزبانی قزاقستان برگزار کرد.

در این نشست که روز ۲۹ می در شهر آستانه برگزار شد کارشناسانی از قزاقستان، آذربایجان، ترکیه، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان تحت نظارت آکادمی بین المللی ترک شرکت کردند.

شاهین مصطفی‌اف، رئیس آکادمی ترک، اظهار داشت که انتقال به الفبای مشترک بر اساس الفبای لاتین جمهوری‌های ترک برای اولین بار در کنگره تورکولوژی (ترک‌شناسی) باکو حدود ۱۰۰ سال پیش به زبان آمد. مصطفی‌اف با یادآوری اینکه پس از استقلال کشورهای ترکیه در سال ۱۹۹۱، این ابتکار دوباره مطرح شد. سال گذشته نیز در روزهای ۲۶ و ۲۷ سپتامبر در شهر بورسا مقرر شد کمیسیون مشترک الفبا تشکیل شود. وی همچنین تاکید کرد هدف از ایجاد الفبای مشترک نه تحمیل الفبای یکسان بر تمامی اقوام ترک، بلکه سعی بر ایجاد اصول مشترک در ساخت زبانی است.