اکثریت مجلس ترکیه به ائتلاف جمهور رسید

بر اساس اعلام خبرگزاری آناتولی، و با خوانش ۹۹.۸۶ درصد از مجموع آرای بیست و هشتمین دوره انتخابات مجلس #ترکیه، ائتلاف جمهور شامل احزاب عدالت و توسعه (AKP)، حرکت ملی (MHP)، اتحاد بزرگ (BBP) و رفاه نو (YRP) با کسب ۲۶ میلیون و ۸۹۱ هزار و ۹۰۵ رای، موفق به کسب ۴۹.۴۶ درصد کل آرا و ۳۲۲ کرسی مجلس شدند.

پس از ائتلاف جمهور، ائتلاف ملت شامل دو حزب جمهوری خلق ترکیه (CHP) و حزب خوب (İYİ Parti) با کسب ۱۹ میلیون و ۴۲ هزار و ۸۰۶ رای، ۳۵.۰۲ درصد کل آرا و ۲۱۳ کرسی مجلس را از آن خود کردند.

ائتلاف کار و آزادی شامل دو حزب چپ سبز (YSP) و حزب کارگر (TİP) نیز سومین ائتلاف موفق بود که با اخذ ۵ میلیون و ۷۳۰ هزار و ۷۸۱ رای، موفق به کسب ۱۰.۵۴ درصد آرا و ۶۵ کرسی مجلس ترکیه شد.