ایران؛ سومین صادرکننده بزرگ گاز به ترکیه

 بر اساس داده‌های سازمان دیده بان انرژی ترکیه؛ واردات گاز طبیعی این کشورحدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش مهر، بر اساس داده‌های سازمان دیده بان انرژی ترکیه؛ واردات گاز طبیعی این کشور در ژانویه ۲۰۲۲ نسبت به ماه مشابه سال ۲۰۲۱ حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.

داده‌های این سازمان نشان می‌دهد که در ژانویه گذشته، این کشور ۴.۰۶ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از طریق خطوط لوله وارد کرده است، در حالی که ۲.۶۴ میلیارد متر مکعب LNG نیز خریداری کرده است. این میزان‌ها به ترتیب کاهش ۹.۹ درصدی در واردات خط لوله و افزایش ۶۶.۶ درصدی در واردات LNG را نشان داد.

سازمان تنظیم مقررات بازار انرژی ترکیه (EPDK) در گزارش ماهانه خود اعلام کرد، واردات گاز طبیعی این کشور از حدود ۶.۰۹ میلیارد متر مکعب در ژانویه سال ۲۰۲۱ به حدود ۶.۷۰ میلیارد متر مکعب رسیده است.

روسیه با ۲.۶۱ میلیارد متر مکعب بیشترین گاز را به ترکیه صادر کرد، در حالی که ایالات متحده و ایران به ترتیب با ۱.۲۰ میلیارد متر مکعب و ۷۹۶ میلیون متر مکعب پس از آن قرار دارند. این در حالی است که تمام واردات گاز ترکیه از آمریکا بوسیله کشتی انجام می‌شود، اما واردات گاز از روسیه و ایران با خط لوله است.

واردات گاز ترکیه از روسیه و آذربایجان در ژانویه ۲۰۲۲ به ترتیب ۲.۱ درصد و ۲۸.۹ درصد کاهش یافت، اما واردات از ایالات متحده در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۱ حدود ۹۰ درصد رشد داشته است.

کل مصرف گاز ترکیه نیز با ۹.۴ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال ۲۰۲۱ به حدود ۶.۸۵ میلیارد مترمکعب رسیده است.

مصرف خانوارها با رشد ۲۳.۶ درصدی به ۳.۳۸ میلیارد مترمکعب رسید و مصرف گاز در نیروگاه‌ها با ۱۴.۸ درصد کاهش به ۱.۱۸ میلیارد مترمکعب در مدت مشابه رسید.

حجم گاز طبیعی ذخیره شده در ژانویه ۲۰۲۲ با ۳۴.۷ درصد کاهش به حدود ۱.۵۱ میلیارد متر مکعب در مقایسه با حدود ۲.۳۱ میلیارد متر مکعب در ژانویه ۲۰۲۱ رسید.

کل مصرف گاز ترکیه نیز با ۹.۴ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال ۲۰۲۱ به حدود ۶.۸۵ میلیارد مترمکعب رسیده است.