ایران به دنبال انجام رفتار متقابل با کامیون‌های ترکیه

به گزارش ترابر نیوز در تاریخ ۲۶ نوامبر، به دنبال اقدام کشور ترکیه در اخذ مبالغی از ناوگان ایرانی که از قلمروی آن کشور برای کشور ثالث بارگیری می‌کند، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خواستار رفتار متقابل با ناوگان‌های ترکیه‌ شده است.
در این رابطه نامه‌ای با امضای داریوش امانی، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، در این نامه آمده است:
« با توجه به رفتار طرف ترکیه‌ای با ناوگان باری ایرانی که از قلمرو آن کشور به مقصد کشور ثالث بارگیری می‌کند، در اجرای اصل رفتار متقابل، ترتیبی اتخاذ شود که تا از تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲ از ناوگان ترکیه‌ای که بدون اخذ مجوز از دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی اقدام به بارگیری به مقصد کشور ثالث نموده‌اند، مبلغ ۳ هزار یورو به عنوان رفتار متقابل اخذ و به حساب خزانه واریز گردد».