ایران و ترکیه رتبه ششم و هشتم اعتیاد به موبایل در جهان 

 نتایج پژوهشی که توسط محققان دانشگاه مک‌گیل کانادا انجام شده است، نشان می‌دهد کاربران ایرانی در رتبه ششم و کاربران ترکیه در رتبه هشتم اعتیاد به استفاده از گوشی موبایل قرار دارند.

این گزارش که در ۲۸ ژوئن ۲۰۲۳ منتشر شده است، نشان می‌دهد که ترکیه همچنان مانند سال گذشته جایگاه هشتم خود را در جدول فهرست کشورهایی که بیشترین میزان اعتیاد به گوشی هوشمند را دارد، حفظ کرده است.

 از میان ۲۴کشور مورد بررسی، کشورهای چین، عربستان سعودی و مالزی در رده‌های اول تا سوم اعتیاد به موبایل هستند و کشورهایی مانند سوئیس، فرانسه و آلمان در بخش‌های انتهایی جدول جای گرفته‌اند.

اعتیاد به فناوری و در رأس آن‌ها اعتیاد به گوشی هوشمند یکی از انواع وابستگی روانی به ابزارهاست که طی سالیان اخیر مورد توجه محققان و روانشناسان قرار گرفته است. بر اساس نتایج پژوهشی محققان دانشگاه مک‌گیل کانادا استفاده چالش برانگیز از موبایل هوشمند در سراسر جهان در حال افزایش است که احتمالاً پیامدهای روانشناختی نامطلوبی در بر خواهد داشت.