اینفوگرافی؛ داستان خودرو ملی ترکیه

TOGG خودرو ملی ترکیه

ترکیه در سال ۲۰۱۸ TOGG نخستین خودرو ملی خود را که کاملاً الکتریکی خواهد بود معرفی کرد. بر طبق برنامه‌ریزی‌ها، اواخر سال ۲۰۲۲ این خودرو وارد بازار خواهد شد.

اینفوگرافی از آناتولی، ترجمه از ازجمله