بانک جهانی پیش بینی رشد خود در سال ۲۰۲۱ برای ترکیه را به ۸.۵ درصد رساند

    در جدیدترین شماره گزارش آپدیت اقتصادی بانک جهانی برای منطقه اروپا و آسیای مرکزی، انتظار می‌رود رشد اقتصادی این منطقه تا سال ۲۰۲۱ با افزایش۱.۶ واحدی تا ۵.۵ خواهد رسید.
    بر این اساس، انتظار رشد برای اقتصاد منطقه ۱.۶ واحد به ۵.۵ درصد برای سال ۲۰۲۱افزایش یافته است، در حالی که این میزان به۵ درصد برای سال ۲۰۲۲ به ۳.۴ درصد کاهش یافته است.

    این بانک همچنین انتظار رشد خود را برای سال ۲۰۲۱، که در شماره ژوئن این گزارش برای ترکیه ۵ درصد اعلام شده بود، به ۸.۵ درصد افزایش داد. انتظار می رود رشد اقتصادی ترکیه از۴.۵ درصد به ۳ درصد در سال ۲۰۲۲ و از ۴.۵ درصد به ۴ درصد در سال ۲۰۲۳ تبدیل شود.
    در این گزارش آمده است که بهبود شگفت آور قوی ثبت شده در منطقه اژه در نیمه اول سال باعث تحریک فعالیت‌های اقتصادی در بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه منطقه شد.