بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را برای هفتمین ماه متوالی افزایش داد

در ساعت ۱۴ روز ۲۱ دسامبر، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره بانک مرکزی به سایر بانک‌ها را با ۲۵۰ واحد افزایش از ۴۰ درصد به ۴۲.۵ درصد افزایش داد.
این هفتمین ماه متوالی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه در ماه می است که بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را افزایش می‌دهد.
پس از انتخابات ترکیه در ماه می نرخ بهره بانک مرکزی ۳۴ درصد افزایش یافته است.