بانک مرکزی ترکیه: کاهش بدهی‌های خارجی ترکیه

    بانک مرکزی ترکیه به‌تازگی گزارش سرمایه‌گذاری‌‌های بین‌المللی کشور در سال ۲۰۲۳ را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳ دارایی‌های خارجی ترکیه با رشد ۶ درصدی به ۳۲۶.۹ میلیارد دلار و بدهی‌های خارجی کشور با کاهش ۲ درصدی به ۶۱۲.۱ میلیارد دلار رسید.

    به‌گزارش روزنامه «دونیا» در روز چهارشنبه ۲۱ فوریه، اختلاف مقدار دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی یک کشور که بیانگر «موقعیت سرمایه‌گذاری بین‌المللی (IPP)» محسوب می‌شود، از منفی ۳۱۶.۱ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۲۲ به منفی ۲۸۵.۲ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. به‌بیانی دیگر این رقم بیانگر کاهش ۳۰.۹ میلیارد دلاری کسری سرمایه‌گذاری بین‌المللی ترکیه است.

    داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که ارزش سهام سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ترکیه از ۲۰۴.۶ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۲۲، با ۲۲.۵ درصد کاهش به ۱۵۸.۶ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۲۳ رسید. از این میزان ۱۴۵.۵ میلیارد دلار مربوط به سرمایه‌‌گذاری مستقیم در کشورهای دیگر و ۱۳.۱ میلیارد دلار مربوط به وام های ارائه شده توسط شرکت‌های خارجی به شرکت‌های تابعه آن‌ها در ترکیه است.

    داده‌های بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد که حجم کل وام‌های اعطا شده توسط موسسات مالی خارجی به بخش‌های دولتی و خصوصی ترکیه و حساب‌های سپرده افتتاح شده توسط افراد غیر مقیم به بانک‌های ترکیه در سال ۲۰۲۳ با ۹.۵ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۲۲ به ۳۵۷.۷ میلیارد دلار رسیده است.