با اعلام دولت، ۳۰ ژوئن در ترکیه «روز گرامی‌داشت خانواده‌های حامی کودکان بی‌سرپرست» نام گرفت

آناتولی (آنکارا) – بخش‌نامه دولت ترکیه مبنی بر بزرگداشت روز ۳۰ ژوئن به‌عنوان «روز خانواده‌های حامی» در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

رئیس جمهوری ترکیه در بیانیه‌ای اظهار کرد «کودکان [بی‌سرپرست یا بدسرپرست] به یک محیط خانوادگی که از آن‌ها حمایت کند نیاز دارند. برقراری امنیت رشد کودک باعث می‌شود او عضو مفیدی در جامعه باشد.»

رجب طیب اردوغان با تأکید بر اینکه خانواده محیط لازم و اولیه برای امنیت و رشد کودک است گفت: در مواردی که خانواده نمی تواند این وظیفه را انجام دهد ، کودک تحت حمایت دولتی قرار می گیرد. خدمات «خانواده سرپرست» در رأس مدل های خدمات اجتماعی خانواده قرار دارد.

فعالیت‌هایی که در سال‌های اخیر انجام شده باعث تشویق و افزایش آگاهی عمومی مردم در زمینه خانواده سرپرست شده است. 

به همین دلیل ، ۳۰ ژوئن ، که روز تاسیس انجمن “حمایت از کودکان”(himaye-i etfal) است، از امسال به‌عنوان «روز خانواده‌های حامی» جشن گرفته می‌شود. انجمن اطفال، نهادی است که برای سال‌ها در ترکیه خدمات مهمی را در زمینه حمایت از کودکان انجام می‌دهد.

Ülkü Aydeniz رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از کودکان (photo: AA)

دولت بانی جشن‌های روز ۳۰ ژوئن خواهد بود

آقای اردوغان در بیانیه خود خبر داد: «فعالیت هایی که در چارچوب ۳۰ ژوئن «روز خانواده‌های حامی»  برگزار می شود همراه با نهادها و سازمان های دولتی ذیربط در چارچوبی که توسط وزارت خانواده و خدمات اجتماعی تعیین می شود، انجام خواهد شد.

رجب طیب اردوغان همچنین در بیانیه خود گفت: دولت از هرگونه کمکی برای انجمن‌های خانواده‌های حامی و برنامه‌های روز ۳۰ ژوئن در ترکیه دریغ نمی‌کند.