با قطار سریع السیر؛ از آنکارا تا استانبول در ۸۰ دقیقه

دولت ترکیه به اجرایی شدن پروژه قطار سریع السیر میان آنکارا و استانبول چراغ سبز نشان داد. وزارت حمل و نقل و زیرساخت ترکیه در ۲۴ نوامبر، مطالعات امکان‌سنجی این خط را آغاز کرده است. با راه‌اندازی این قطار، فاصله این دو شهر به ۸۰ دقیقه کاهش خواهد یافت. 

به گزارش سایت دیلی صباح، وزارت حمل و نقل که مطالعات امکان سنجی این خط را آغاز کرده است معتقد است که پس از تکمیل این مطالعه مشخص خواهد شد که مسیر این خط کجا خواهد بود و روش ساخت و زمان پی‌ریزی چگونه خواهد بود.

قطار سریع السیر (YHT) بین آنکارا و استانبول در حال حاضر با حداکثر سرعت ۲۵۰ کیلومتر حرکت می‌کند. اما پیش بینی میشود که سرعت قطار در خط جدید به ۳۵۰ کیلومتر در ساعت افزایش یابد. به این ترتیب با راه اندازی این قطار جدید، زمان ۵ ساعته استانبول تا ‌‌‌آنکارا به ۸۰ دقیقه  کاهش می‌یابد.

پیش‌بینی می‌شود  که حدود ۷۰ تونل و ۴۰ پل  در محدوده این پروژه پرسرعت ریلی ساخته شود. پس از اتمام کار، این خط می‌تواند روزانه ۲۴۰ هزار مسافر و سالانه ۸۸ میلیون مسافر را جابه‌جا کند.