با ۱۸ میلیارد دلار صادرات سالانه؛ آلمان بزرگترین شریک صادراتی ترکیه

به گزارش آناتولی، میزان کل صادرات ترکیه در سال ۲۰۲۱ با رشد ۳۲.۸۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰ به ۲۲۵ میلیارد و ۳۶۸ میلیون دلار رسید. 

بر این اساس، صادرات به آلمان طی سال ۲۰۲۱ با رشد ۲۲.۹درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰، بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۷۰۵ میلیون دلار بود و بدین ترتیب رکورد صادرات ترکیه به آلمان شکسته شد.

بیشترین صادرات ترکیه در سال ۲۰۲۱، پس از آلمان به ترتیب به انگلستان (۱۳ میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار)، آمریکا (۱۲ میلیارد و ۸۴۴ میلیون دلار) و ایتالیا (۱۰ میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار) بوده است.

آلمان با واردات حدودا ۱۸ میلیارد دلاری (۱۷ میلیارد و ۷۰۵ میلیون دلار) کالا از ترکیه در سال ۲۰۲۱، به‌عنوان بزرگترین مشتری کالاهای ترکیه‌ای معرفی شد. بیشترین حجم صادرات ترکیه به آلمان مربوط به حوزه‌ خودروسازی به میزان ۴ میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار بوده است.

پس از صنایع خودرویی، حوزه‌های تولید لباس و منسوجات با ۳ میلیارد و ۴۶۵ میلیون دلار و حوزه آهن و فلزات با صادرات یک میلیارد و ۵۹۷ میلیون دلار، دیگر حوزه‌های برتر صادراتی ترکیه به آلمان هستند. 

بریتانیا، آمریکا، ایتالیا و اسپانیا، پس از آلمان در رتبه‌های بعدی واردات از ترکیه در سال گذشته بوده‌اند.