بحران آب؛ «هیئت ملی آب ترکیه» تشکیل می‌شود

روز چهارشنبه ۲۹ نوامبر، تصمیم رئیس‌جمهوری ترکیه در خصوص مدیریت منابع آبی در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
بر اساس این اعلامیه، به‌منظور مدیریت موثر و استفاده بهینه از منابع آبی، در ترکیه «هيئت ملی آب» تشکیل می‌شود. طبق آنچه در روزنامه رسمی نوشته شده، این تصمیم بلافاصله لازم‌الاجرا است.
به گزارش وب‌سایت خبری NTV، این هیئت همچنین مطالعاتی را در مورد استفاده بهینه از منابع آب، پایداری سیاست‌های آبی، اطمینان از تعادل عرضه و تقاضای آب، حفاظت و توسعه منابع آبی و نظارت به اقدامات صورت‌گرفته انجام خواهد داد.
ابراهیم یوماکلی، وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه در ارزیابی خود نسبت به منابع آبی اعلام کرد: «تا پایان سال ۲۰۲۳، جمعیت ترکیه ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. این در حالی است که منابع آبی ۲۰ درصد کاهش خواهند داشت. در صورت عدم اجرای اقدامات ضروری، پیش‌بینی می‌شود ذخیره آبی ترکیه تا پایان سال به زیر یک هزار متر مکعب کاهش یابد».
یوماکلی همچنین از شهروندان درخواست کرد که در بسیج همگانی برای حفظ آب مشارکت داشته باشند و این سرمایه را به نسل‌های آینده نیز منتقل کنند.