برف و باران زمستان، آب‌انبار تابستان

با بارش تجمعی در ترکیه سدهای آب شرب استانبول، آنکارا، ازمیر و بورسا نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد افزایش یافته است.

 در حال حاضر ۷۳۷.۸ میلیون متر مکعب آب شرب در سدهای استانبول، ۲۲۸.۵ میلیون متر مکعب آب در سدهای ازمیر،  ۲۶۲.۲میلیون متر مکعب آب در سدهای آنکارا و ۲۶.۵ میلیون متر مکعب آب در سدهای بورسا ذخیره شده است.

 میانگین بارندگی در ترکیه و افزایش آب شرب در سدها از اکتبر ۲۰۲۱، نسبت به سال گذشته و همچنین سال‌های گذشته افزایش یافته است.

بر اساس میانگین بارش تجمعی در ترکیه در بازه زمانی مارس ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل ۴۸.۳ درصد و نسبت به سال‌های قبل  ۷.۵ درصد افزایش داشته است.

حجم  کل سدهای تامین کننده آب آشامیدنی استانبول که در سال گذشته ۶۲.۴ درصد بود، تا ۱۷ مارس به ۸۴.۱ درصد افزایش یافت.

 در حال حاضر ۷۳۷.۸ میلیون متر مکعب آب شرب در سدهای  استانبول وجود دارد.

حجم  کل سدهای آنکارا ۱۸.۹ درصد محاسبه شده است. این میزان در سال گذشته ۱۰.۱ درصد بود.

 سدهای آنکارا با حجم ذخیره‌سازی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون متر مکعب، در حال حاضر ۲۶۲.۲میلیون متر مکعب آب دارند.

حجم  کل سدهای  آب شرب ازمیر ۳۱.۱ درصد است. این میزان در سال گذشته ۲۸.۵ درصد بود.

 در حال حاضر حدود ۲۲۸.۵ میلیون متر مکعب آب قابل استفاده در سدهایی که آب شرب ازمیر را تامین می‌کنند وجود دارد.

حجم  کل سدهای آب شرب بورسا به ۴۰.۷ درصد رسیده است، این میزان در سال گذشته ۳۴.۶ درصد بوده است.

 در حال حاضر حدود  ۲۶.۵ میلیون متر مکعب آب قابل استفاده در سدهایی که آب شرب بورسا  را تامین می‌کنند وجود دارد.

بر اساس اطلاعات به دست آمده از اداره کل امور آب ترکیه، با توجه به حجم بالای آب سدها، پیشبینی می‌شود که مشکلی در تامین نیازهای آب شرب کشور پیش نیاید.