استادیوم آشیانه پرنده پکن دیشب، ۲۸ ژوئن میزبان مراسم صدمین سال تاسیس حزب کمونیست چین بود. این مراسم با حضور اعضای مرکزی حزب و رئیس جمهور کشور برپا شد. 

ازجمله – برای برگزاری مراسم صدمین سال تاسیس حزب کمونیست، در جای جای کشور چین، موزه‌ها و مراسم مختلفی طی تدابیر شدید امنیتی برپا شد. در پکن پایتخت کشور به مدت یک هفته خیابان‌های مرکزی شهر به روی تردد بسته شده و با گل و پرچم ملی تزیین شده‌اند. 

«بی حزب کمونیست چین جدید وجود ندارد» و «خدمت به خلق» شعارهایی هستند که از سوی حزب در خیابان‌های کشور نصب شده‌اند. حزب کمونیست به دنبال آن است که در این هفته و بخصوص در روز اول جولای مراسم بزرگی برای تولد حزب برپا دارند، اما در عین حال نگران اقدام نیروهای مخالف نیز هستند و از این رو بیش از ۷هزار نفر بر تعداد پلیس پکن افزوده شده است.

تاریخ و ایده‌های محوری حزب

برخی از اندیشمندان و مبارزان چینی که متاثر از انقلاب ۱۹۱۷ روسیه بودند، در سال ۱۹۲۱ و بعد از برگزاری کنگره انترناسیونال دوم، تلاش کردند تا در چین نیز حزب کمونیست را تاسیس کنند. این عده، از نواحی متفاوت چین در شهر شانگهای جلساتی را از ۲۳ تا ۳۱ ژوئن سال ۱۹۲۱ برپا کردند. این جلسات اولیه که بعدها منجر به تحرکات سیاسی جدی‌ای در چین شد، به عنوان لحظه تاسیس حزب کمونیست چین گرامی داشته می‌شود. 

حزب کمونیست چین به صورت رسمی از سال ۱۹۴۹ به واسطه پیروزی نیروهای تحت فرماندهی مائو تسه تونگ بر کشور چین حاکم  شده است. وی که با تاکیداتش بر محوریت جامعه روستایی و انقلاب فرهنگی شهره است، از زمان به دست گیری قدرت ایدئولوژی سانترالیزم مرکزی -ایده‌ای که می گوید اگر موضوعی در حزب به بحث گذاشته و قبول شده است همه افراد حتی مخالفان موضوع باید از آن پیروی کنند- را سرلوحه عمل حزب قرار داده که تا امروز پابرجاست.

بعد از مرگ مائو در سال ۱۹۷۶ و رهبری دنگ شیائوپینگ تغییراتی در ایدئولوژی این حزب انجام گرفته و چین وارد بازار جهانی شد. بعد از حضور چین در بازار جهانی سیاست‌های حزب نیز در همین راستا تقویت شده و برنامه ریزی‌های گسترده‌ای از سوی حزب برای توسعه مناطق مختلف کشور و برای تقویت تولید صورت گرفت. 

بعد از مرگ دنگ، رهبران بعدی حزب که همه به واسطه انتخابات درون حزبی و بر اساس پایبندی به ایده‌های حزبی انتخاب شده‌اند، این سیاست‌های اقتصادی را با تعدیلاتی ادامه داده‌اند. اما این رویکرد اقتصادی و نگرش حزب به امر سیاسی مانع از آن شده است که چین به توسعه سیاسی نیز دست یابد.

تصاویر از Getty Images