بزرگترین خطر دو سال آینده جهان: «نشر اطلاعات غلط ناشی از هوش مصنوعی»

مجمع جهانی اقتصاد طی گزارش جدید خود درباره خطرات جهانی سال ۲۰۲۴، «انتشار اطلاعات نادرست ناشی از هوش مصنوعی» را به عنوان بزرگترین خطر جهان در دو سال آینده معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، این گزارش نشان می‌دهد که اطلاعات نادرست و شایعه‌پراکنی‌های ناشی از هوش مصنوعی، به عنوان اولین چالش جهانی در دو سال آینده به حساب می‌آیند که حتی از تغییرات اقلیمی، جنگ، و مشکلات اقتصادی پیشی خواهند گرفت.

این گزارش که با بررسی تحلیلی نظرات ۱۵۰۰ متخصص در سطح جهانی تدوین شده، ۱۰ خطر بزرگ جهانی را در دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت پیش‌بینی کرده است.

در لیست اولویت‌های این گزارش، اطلاعات نادرست، شرایط وخیم آب و هوایی، تفرقه اجتماعی، ناامنی سایبری، درگیری مسلحانه بین کشورها، کمبود فرصت اقتصادی، تورم، مهاجرت اجباری، بحران اقتصادی و مشکلات آلودگی به ترتیب مهمترین مشکلات پیش روی جهان معرفی شدند.

طبق این گزارش، انتشار اطلاعات نادرست و شایعه‌پراکنی ناشی از هوش مصنوعی ممکن است فرآیندهای انتخاباتی و اقتصادی در نقاط مختلف جهان را در دو سال آینده تحت تأثیر قرار داده و منجر به ناآرامی‌ و درگیری‌های اجتماعی شود.