بورس استانبول معاملات خود را با سیر صعودی آغاز کرد

"İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )

شاخص «بیست-100» بورس استانبول معاملات امروز را با سیر صعودی در سطح 1,405.26 واحد آغاز کرد.

آناتولی – شاخص «بیست-100» بورس استانبول امروز پنجشنبه 24 ژوئن 2021 معاملات خود را با افزایش 0.21 درصدی در سطح 1,405.26 واحد آغاز کرد.

در این راستا، شاخص بخش‌ بانکداری با 0.37 درصد رشد و شاخص بخش‌ هلدینگ‌ها نیز با 0.19 درصد افت ارزش مواجه شدند.

شاخص بخش لیزینگ و فاکتورینگ با 0.72 درصد ارتقا بیشترین سود و بخش مواد غذایی نیز با 0.23 کاهش بیشترین زیان برای سرمایه‌گذاران رقم زد

شاخص «بیست-100» بورس استانبول معاملات روز گذشته را با 0.53 درصد کاهش در سطح 1,402.35 واحد به پایان رساند.

به گفته کارشناسان اقتصادی، بورس استانبول از لحاظ فنی در سطح 1400 امتیاز پشتیبانی شده و در سطح 1420 امتیاز مقاومت خواهد کرد.