بیشترین حجم صادرات ترکیه در سال ۲۰۲۲ به چه کشورهایی بود؟

به گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی، در سال ۲۰۲۲ کشورهای آلمان، آمریکا، انگلستان، ایتالیا و عراق، به ترتیب بیشترین حجم واردات را از ترکیه داشتند.

براین اساس، صادرات به آلمان که به‌ نوعی اصلی‌ترین شریک تجاری ترکیه محسوب می‌شود با افزایشی ۶.۹ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱، به ۱۸ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۲ رسید که بالاترین میزان تبادل تجاری در تاریخ روابط دو کشور است. آلمان همچنین با تاسیس ۷۶۰۰ شرکت در ترکیه، از این حیث نیز در صدر شرکای تجاری خارجی ترکیه قرار دارد. 

صنایع خودرو با ۴ میلیارد و ۳۹۰ میلیون دلار، حوزه اصلی واردات آلمان از ترکیه در سال ۲۰۲۲ بود. پس از آن، صنایع پوشاک، فلزات، برق و الکترونیک و مواد شیمیایی محورهای اصلی صادرات ترکیه به آلمان بوده است.

پس از آلمان، آمریکا با ۱۴ میلیارد و ۳۶۲ میلیون دلار، انگلستان با ۱۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار، ایتالیا با ۱۱ میلیارد و ۲۳۱ میلیون دلار و عراق با ۱۰ میلیارد و ۴۷۷ میلیون دلار، مشتریان اصلی ترکیه در سال ۲۰۲۲ بودند.