بیشترین و کمترین افزایش قیمت فروش و اجاره خانه در استان‌های ترکیه

مرکز تحقیقات اقتصادی و اجتماعی دانشگاه باهچه‌شهیر استانبول (BETAM) با همکاری پلتفرم تجاری Sahibinden گزارش سالانه افزایش قیمت اجاره‌بها و فروش سال ۲۰۲۲ در ترکیه را تا ماه نوامبر به تفکیک استان‌های کشور منتشر کرده‌‌‌ است. براین اساس، میانگین قیمت اجاره مسکن در ماه نوامبر سال ۲۰۲۲، نسبت به پایان سال ۲۰۲۱، ۱۶۸ درصد و متوسط قیمت خرید خانه نیز ۱۷۴ درصد افزایش داشته است.

این گزارش نشان می‌دهد استان مرسین در جنوب مرکزی ترکیه با ۲۰۹/۸ درصد، کوجائلی با ۲۰۲/۲ درصد، آنتالیا با ۱۹۸/۳ درصد، استانبول با ۱۹۰/۵ درصد و استان ترابزون با ۱۸۱/۶ درصد افزایش قیمت نسبت به نوامبر ۲۰۲۱، بیشترین میزان افزایش قیمت فروش واحدهای مسکونی کشور در سال ۲۰۲۲ را داشته‌اند.

بر این اساس، استان‌هایی که کمترین میزان افزایش قیمت را در همین بازه زمانی داشته‌اند نیز ارزورم با ۱۲۸/۴ درصد، موغلا با ۱۲۹/۷ درصد، کایسری با ۱۳۱/۹ درصد، شانلی‌اورفا با ۱۳۶ درصد و دیاربکر با ۱۳۶/۷ درصد بوده‌اند.

به گزارش BETAM، میانگین قیمت خرید هر متر مربع مسکن در ترکیه در نوامبر سال ۲۰۲۲، با افزایشی ۱۷۴/۱ درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، به ۱۵ هزار و ۷۲ لیر رسیده است. میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در استانبول با افزایشی ۱۹۰/۵ درصدی به ۲۲ هزار و ۲۷۳ لیر، در آنکارا با افزایشی ۱۸۱/۷ درصدی به ۹ هزار و ۹۶۰ لیر و در ازمیر با افزایش ۱۶۹/۱ درصدی به متری ۱۷ هزار و ۶۷ لیر رسیده، اما تقاضا برای تهیه مسکن نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است.

براساس این گزارش، میانگین قیمت اجاره‌بها در ماه نوامبر ۲۰۲۲ ترکیه نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۱۶۸ درصد افزایش یافته و به متری ۶۷ لیر رسیده است. این افزایش برای استانبول، آنکارا و ازمیر به ترتیب ۱۴۷/۷ درصد، ۱۵۰ درصد و ۱۶۰ درصد بوده است. قیمت هر متر مربع واحد اجاره‌ای در استانبول، آنکارا و ازمیر به ترتیب به ۹۴/۱، ۴۵ و ۶۵ لیر رسیده است.

بیشترین میزان افزایش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در ترکیه در ماه نوامبر ۲۰۲۲ نسبت به سال گذشته، مربوط به استان آنتالیا با ۳۰۲/۳ درصد، ترابزون با ۲۰۸/۲ درصد، دنیزلی با ۲۰۷/۷ درصد، مرسین با ۱۸۵/۷ درصد و استان اسکی شهیر با ۱۷۵/۳ درصد افزایش قیمت بوده است. همچنین استان‌های کاهرامان‌ماراش با ۹۸/۴ درصد، دیاربکر با ۱۰۰ درصد، غازی‌آنتپ با ۱۲۰/۶ درصد، مالاتیا با ۱۲۶/۴ و وان با ۱۳۴/۶ درصد کمترین میزان افزایش را در این زمینه داشته‌اند.