تراژدی سرزمین خسته؛ رونق بازار سیاه «کلیه فروشی» در افغانستان

در پی تداوم مشکلات معیشتی و تامین مواد غذایی اساسی در افغانستان، بازار فروش کلیه در این کشور رونق گرفته است.

به گزارش آناتولی فروش کلیه در افغانستان مانند یک بخش تجاری است. هرات و کابل از مراکز خرید و فروش اعضای بدن در این کشور محسوب می‌شوند. بیمارستان‌های خصوصی برای پیوند کلیه در این شهرها وجود دارند. به گفته برخی از افراد این منطقه، مشتریانی از کشورهای ایران و ترکمنستان برای خرید کلیه به هرات می‌آیند.

به گزارش این خبرگزاری، تنها در منطقه شهرسبز که در ۲۰ کیلومتری استان هرات قرار دارد، بیش از ۷۰ نفر از اهالی قصد فروش کلیه خود را دارند.

اما «نعیم‌الله مولوی حقانی»، مدیر اداره فرهنگ و اطلاعات و همچنین سخنگوی طالبان در هرات این موضوع را از اساس تکذیب کرده و می‌گوید: «مردم برای جذب کمک‌های انسانی و همچنین بهبود وضعیت مالی خود چنین حرفهایی می‌زنند». وی اشاره می‌کند که «طالبان از اساس با فروش اعضای بدن و فروش فرزند مخالف است».

خوشحال طوفان، پزشک بیمارستان جمهوریت (یکی از بزرگترین مراکز درمانی کابل) نیز می‌گوید: در پنج ماه گذشته بیش از دویست نفر برای فروش اعضای بدن به بیمارستان مراجعه کرده‌اند.

این در حالی است که از وقتی موضوع اهدای کلیه به تجارت تبدیل شده، از دو سال گذشته برخی محدودیت‌ها در این رابطه اعمال شده که این محدودیت‌ها در دوره طالبان نیز ادامه دارد.

مدیر اداره فرهنگ و اطلاعات طالبان در هرات می‌گوید: برخی این موضوع را بیش از حد بزرگ جلوه می‌دهند. در صورت مواجهه با چنین مساله‌ای در چارچوب قوانین اسلامی برخورد می‌شود. مردم برای جذب کمک‌های بین‌المللی چنین حرفهایی می‌زنند.

پس از آغاز دوره طالبان صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک مرکزی آمریکا دسترسی افغانستان به کمک‌ها و دارایی‌هایی بین‌المللی را مسدود کردند.

این امر از یک سو موجب افزایش نرخ بی‌کاری، فقر و گرسنگی در افغانستان شده است. از سوی دیگر سازمان فائو پیش‌بینی کرده که بیش از ۲۸ میلیون نفر در این کشور با خطر ناامنی غذایی حاد مواجه خواهند شد.