ترکیش ایرلاینز همچنان در صدر بیشترین پروازهای اروپا

    شرکت خطوط هوایی ترکیه با ثبت 621 پرواز در روز همچنان در جایگاه نخست پرپروازترین شرکت هواپیمایی اروپا قرار دارد

    به گزارش سازمان ایمنی ناوبری هوایی اروپا (EUROCONTROL) شرکت خطوط هوایی ترکیه «ترکیش ایرلاینز» با میانگین 621 پرواز در روز بار دیگر از رقبای اروپایی خود پیشی گرفت.

    پس از ترکیش ایرلاینز، خطوط هوایی وایدروئه با 343 پرواز روزانه در جایگاه دوم قرار گرفت و شرکت هواپیمایی ایر فرانس نیز با 290 پرواز در رتبه سوم ایستاد.

    همچنین شرکت دی‌اچ‌ال اکسپرس با ثبت 273 پرواز در رتبه چهارم٬ شرکت هواپیمایی کی‌ال‌ام با متوسط 256 پرواز روزانه پنجم و شرکت لوفت‌هانزا نیز با 247 پرواز در جایگاه ششم ایستادند.

    از سوی دیگر، خطوط هوایی پگاسوس ترکیه با متوسط 186 پرواز روزانه در رتبه هفتم دارای بیشترین پرواز در میان شرکت‌های هواپیمایی اروپا قرار گرفت