ترکیه با بیشترین جمعیت کودک نسبت به اتحادیه اروپا

  موسسه آمار ترکیه، آمار کودکان در سال 2020 را اعلام کرد

  جمعیت کودکان ترکیه تا پایان سال گذشته 22 میلیون و 750 هزار و 657 نفر به ثبت رسید.

  بر اساس داده‌های ثبت احوال مبتنی بر آدرس، کل جمعیت ترکیه تا پایان سال گذشته 83 میلیون و 614 هزار و 362 نفر و جمعیت کودکان 22 میلیون و 750 هزار و 657 نفر بوده است.

  با بررسی نرخ جمعیت کودک در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا مشاهده می‌شود که میانگین در این اتحادیه در سال 2020، 18.2 درصد بوده است. 

  در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کشورهای با بیشترین نسبت جمعیت کودکان به ترتیب ایرلند با 24.2 درصد، فرانسه با 21.6 درصد و سوئد با 21.1 درصد هستند.

  نسبت جمعیت کودکان در ترکیه با 27.2 درصد، بیشتر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است