ترکیه در سال ۲۰۲۳؛ درآمد ثروتمندان بیشتر و درآمد فقیران کمتر شد

سازمان آمار ترکیه (TÜİK) اعلام کرد که سهم گروهی از جمعیت ترکیه که در ۲۰ درصد ثروتمند جامعه قرار دارند، از ۴۸ درصد از کل درآمد کشور در سال ۲۰۲۲ به ۴۹.۸ درصد از درآمد کشور در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت. همچنین درآمد پنجک (۲۰ درصد) پایینی ترکیه نیز از ۶ درصد از کل درآمد کشور در سال ۲۰۲۲ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت.

به گزارش وب‌سایت خبری حریت در تاریخ ۳۰ ژانویه، طبق این داده‌ها، ضریب جینی ترکیه در سال ۲۰۲۳ به ۰.۴۳۳ رسید. ضریب جینی در سال ۲۰۲۲، به میزان ۰.۴۱۵ بود. ضریب جینی که عددی بین یک و صفر است، معیاری برای نشان دادن نابرابری درآمد یا ثروت هر کشور بوده و چگونگی توزیع ثروت میان اقشار مختلف و شکاف طبقاتی جامعه را نشان می‌دهد.

این حرکت رو به فقر جامعه در حالی اتفاق افتاده که بر اساس داده‌های سازمان آمار، متوسط درآمد قابل تصرف سالانه یک خانوار در ترکیه طی سال ۲۰۲۳ با افزایش ۷۲.۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲، به ۸۳ هزار و ۸۰۸ لیر (۲۷۶۲ دلار) رسیده است.

میانگین درآمد سالانه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در سال ۲۰۲۳ به میزان ۱۵۷ هزار و ۸۵۱ لیر بوده است. پس از آن، دیپلمه‌ها با میانگین درآمد سالانه ۱۱۴ هزار و ۳۷۴ لیر و سپس افراد بی‌سواد با درآمد سالانه ۴۵ هزار و ۶۳۷ لیر قرار گرفتند.

بیشترین میانگین درآمد سالانه مربوط به بخش خدمات با ۱۲۱ هزار و ۱۳ لیر و کمترین میانگین درآمد سالانه مربوط به بخش کشاورزی با ۹۲ هزار و ۶۳۲ لیر بوده است.

بالاترین میانگین درآمد سالانه خانوارها در ترکیه، مربوط به استانبول با ۱۱۴ هزار و ۶۳۴ لیر بوده است. پس از استانبول، آنکارا با ۱۰۸ هزار و ۳۶ لیر و استان‌های شمال غربی ترکیه یعنی تکیرداغ، ادیرنه و کرکلارالی قرار گرفتند.