ترکیه در مرز اوکراین و رومانی یک بیمارستان صحرایی تأسیس کرد

بیمارستان صحرایی ترکیه در نزدیکی پایانه مرزی سیرت در مرز اوکراین و رومانی، زخم‌های قربانیان جنگ را التیام می‌بخشد.

بیمارستان صحرایی ترکیه متشکل از دو چادر در پایانه مرزی سیرت در شهر «سوچه‌آوای» رومانی در مرز اوکراین است که به شهروندان تخلیه شده از اوکراین خدمات بهداشتی و سلامتی ارائه می‌کنند.

دکتر «امره آری»، یکی از پزشکان این بیمارستان در این زمینه، با بیان این که به همراه ۲ پزشک متخصص اورژانس، دو پزشکیار و ۶ پرسنل بهداشت دیگر در این بیمارستان خدمات رسانی می‌کنند، گفت: به دلیل سفرهای بلند مدت و سردی هوا بیشتر با بیماری‌های عفونی و  تنفسی مواجه هستیم. همچنین مجروحانی که به دلیل انفجارها در مناطق جنگی آسیب دیده‌اند را نیز مداوا می‌کنیم.

آری ادامه داد: در اینجا تنها بیمارستان صحرایی ترکیه در منطقه است که  خدمات رسانی می‌کند.  ما در این بیمارستان تمامی روند درمانی که در یک بیمارستان دولتی انجام می‌گیرد را محقق می‌کنیم.

وی گفت: بخش اورژانس دارای ۶ تخت‌خواب و بخش مراقبت‌های ویژه  دارای ۸ تخت‌خواب است. صلیب سرخ و سایر سازمان‌های مردمی  نیز بیماران مراجعه کننده را به بیمارستان ما منتقل می‌کنند. ما حتی این ظرفیت را داریم که بیمارانی که دچار ایست قلبی شده‌اند را نیز احیا کنیم.​​​​​​​