ترکیه دومین تولید کننده نخود در جهان

بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت کشاورزی و جنگلداری، ترکیه رتبه چهارم از نظر سطح زیر کشت نخود در جهان، و رتبه دوم پس از هند در بخش تولید را دارد.

بر اساس داده های موسسه آمار ترکیه، کل تولید حبوبات کشور در سال ۲۰۱۷ به یک میلیون و ۱۶۴ هزار تن، در سال ۲۰۱۸ به یک میلیون و ۲۲۵ هزار تن، در سال ۲۰۱۹ به یک میلیون و ۲۳۰ هزار تن و در سال ۲۰۲۰ به یک میلیون و ۲۹۷ هزار تن رسید.

کل تولید حبوبات ترکیه در سال گذشته نیز یک میلیون و ۵۷ هزار تن بود، نخود با ۴۷۵ هزار تن بیشترین سهم را به خود اختصاص داد.

لوبیا با ۳۰۵ هزار تن، عدس قرمز با ۲۲۸ هزار تن، باقالی با ۷ هزار و ۴۹ تن، نخود فرنگی با ۱۸۰۵ تن، خلر با ۱۳۵۶ تن، ماش با ۱۳۳۶ تن، لوبیا چشم بلبلی با ۱۲۸۱ تن، عدس سبز با ۳۵ هزار تن و شنبلیله با ۸۱۶ تن پس از آن جای گرفته‌اند.

عرضه جهانی نخود به دلیل خشکسالی در سراسر جهان کاهش یافته است. این وضعیت باعث افزایش قیمت نخود در بازارهای داخلی و بین المللی شده است.

ترکیه در زمینه کشت و تولید حبوبات خشک به ویژه نخود، عدس و لوبیا، با داشتن سطح زیر کشت بالا و میزان تولید، جزو کشورهای پیشرو در جهان است.