تشخیص سریع ویروس کرونا با زنبورهای عسل

    گروهی از دانشمندان هلندی اقدام به آموزش زنبورهای عسل برای شناسایی انواع ویروس کرونا کردند.

    به گزارش TRT، دانشمندان دانشگاه واگنینگن از روش آزمایشی سگ پاولوف (شرطی سازی کلاسیک) برای آموزش زنبورها استفاده کردند.

    در این آموزش، به زنبورهایی که وجود ویروس را شناسایی می‌کنند، آب قند به‌عنوان جایزه داده شد. اما وقتی زنبور عسل نتوانست ویروس را شناسایی کند این پاداش به او تعلق نگرفت.

    دانشمندان فرض می‌کنند که زنبورهای عسل می‌توانند ویروس ها را در عرض چند ثانیه شناسایی کنند. این روش در صورت اثبات در مقایسه با سایر روش‌های موجود برای شناسایی کرونا در مدت زمان بسیار کوتاهی نتیجه می‌دهد، گرچه عسل با کیفیتی تولید نخواهد شد.