تصویب بسته اصلاح قوانین مهاجرت از سوی پارلمان اروپا

روز پنج‌شنبه ۲۰ آوریل پارلمان اتحادیه اروپا بسته‌ای را تصویب کرد که طبق آن قوانین جدیدی برای مهاجرت و پناهندگی در کشورهای اتحادیه اروپا معرفی می‌شود. بر اساس بیانیه مکتوب پارلمان اروپا، قوانین جدید تصویب‌شده شامل تدابیری برای تسریع بازگرداندن پناهجویان و جلوگیری از سفر آن‌ها به سایر کشورهای اتحادیه اروپا می‌شود. 

به گزارش خبرگزاری آناتولی،‌ این بسته پناهندگان را موظف می‌کند که در صورت لزوم، توسط اتحادیه اروپا در کشورهای عضو اسکان داده شوند. بر این اساس زمانی که یکی از کشورهای عضور اتحادیه اروپا مجبور به پذیرش تعداد زیادی پناهنده شود، سایر کشورهای عضو باید از پناهندگان در کشور خود حمایت کرده و از کشور میزبان نیز حمایت مالی به عمل آید. 

این بسته در مرحله بعدی توسط پارلمان اروپا و شورای اروپا مورد بحث و مذاکره قرار خواهد گرفت. انتظار می‌رود این مذاکرات پس از دستیابی به اجماع وزیران کشور اعضای اتحادیه اروپا، در نشست وزیران دادگستری و کشور در ۸ و ۹ ژوئن مطرح شود.