تورم در ترکیه به ۵۸.۹۴ درصد رسید 

تورم سالانه ترکیه بعد از یک دوره کوتاه کاهش بار دیگر از مرز ۵۰ درصد گذشت. به گفته سازمان آمار، تورم سالانه ترکیه در ماه آگوست ۵۸.۹۴ درصد شده است. 

بر اساس گزارش این سازمان، تورم ترکیه در ماه آگوست نسبت به ماه قبل ۹.۰۹ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۸.۹۴ درصد و بر اساس میانگین دوازده ماهه ۵۶.۲۸ درصد بوده است.

از نظر سازمان آمار، عمده‌ترین گروهی که کمترین افزایش قیمت نسبت به ماه آگوست سال قبل داشته است، واحد مسکونی با ۲۴.۹۷ درصد بوده است. از سوی دیگر، عمده ترین گروه با بیشترین افزایش نسبت به ماه آگوست سال قبل، رستوران‌ها و هتل‌ها با ۸۹.۳۱ درصد بوده اند.

گروه تحقیقاتی تورم (ENAG) که به طور مستقل توسط دانشگاهیان و اقتصاددانان تشکیل شده و به صورت ماهانه میزان تورم را اعلام می‌کند، در گزارش خود می‌گوید، تورم ۱۲ ماهه ترکیه در ماه جولای به ۱۲۸.۰۵ درصد رسیده است. البته تورم ماهانه ترکیه را این گروه ۸.۵۹ درصد اعلام کرده است که کمتر از رقم اعلامی سازمان آمار است.