تورم سالانه ترکیه در ماه آوریل؛ ۴۳.۶۸ درصد

بر اساس گزارش موسسه آمار ترکیه (TUIK)، تورم سالانه این کشور در ماه آوریل به ۴۳.۶۸ درصد رسیده است. بر این اساس، برای اولین بار در یک سال گذشته، تورم این کشور به زیر ۵۰ درصد رسیده است. 

بیشترین افزایش قیمت‌ها در ماه آوریل در بخش سلامت با ۶۶.۶۲ درصد، رستوران‌ها و هتل‌ها با ۶۶.۴۱ درصد و غذا و نوشیدنی‌های غیرالکلی با ۵۳.۹۲ درصد بوده است. همچنین، پوشاک و کفش با ۱۳.۸۲ درصد، خمل و نقل با ۲۵.۵۶ درصد و ارتباطات با ۳۶.۳۸ درصد در ماه آوریل کم‌ترین میزان افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

بر اساس گزارش گروه تحقیقات تورم (ENAG) که داده های تورم را مستقل از سازمان آمار این کشور محاسبه می‌کند، اعلام کرده است که تورم ماهانه آوریل ۴.۸۶ درصد و تورم سالانه کشور نیز به ۱۰۵.۱۹ درصد رسیده است.

بر اساس گزارش اتاق بازرگانی استانبول (ITO) نیز که داده‌های تورم این شهر را بررسی می‌کند، تورم ماه آوریل در این شهر ۴.۵۷ درصد و تورم یک ساله نیز به ۶۲.۴۶ درصد رسیده است.