تورم سالانه ترکیه در ماه نوامبر به ۸۴.۳۹ درصد رسید

بر اساس اعلام سازمان آمار ترکیه، نرخ تورم این کشور در ماه نوامبر نسبت به ماه قبل  ۲.۸۸ درصد افزایش یافت و تورم سالانه کشور نیز به ۸۴.۳۹ درصد رسید. همچنین میانگین تورمی ۱۲ ماهه ترکیه ۷۰.۳۶ درصد اعلام شده است.

بیشترین افزایش قیمت‌ها در ماه نوامبر در بخش حمل و نقل با ۱۰۷.۰۳ درصد، غذا و نوشیدنی‌های غیرالکلی ۱۰۲.۵۵ درصد و وسایل خانگی با ۹۲.۸۳ درصد بوده است. همچنین، ارتباطات با ۳۵.۸۷ درصد، پوشاک و کفش با ۳۶.۹۶ درصد و آموزش با ۳۷.۱۸ درصد در ماه نوامبر کم‌ترین میزان افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

ارقامی که از سوی سازمان‌ها و موسسات تحقیقاتی مختلف برای تورم در ترکیه ارائه می‌شود متفاوت است. در حالی که سازمان آمار این کشور رقم ۸۴.۳۹ را ارائه داده است، سازمان‌های دیگر مانند گروه مطالعات تورم (ENAG) رقم ۱۷۰.۷ درصد را اعلام کرده‌اند، این در حالی است که همین سازمان این رقم را برای اکتبر ۱۸۵ درصد اعلام کرده‌‌ بود.