تورم ۵ درصدی، هدف بانک مرکزی ترکیه

ازجمله- رئیس بانک مرکزی ترکیه امروز در یادداشتی که برای گزارش ویژه بانک مرکزی نوشته است، وضعیت اقتصادی موجود در ترکیه را مثبت ارزیابی کرده و هدف این بانک برای تورم را ۵ درصد اعلام کرده است.

امروز ۲۶ نوامبر بانک مرکزی ترکیه سی و سومین شماره گزارش ثبات مالی را منتشر کرد. 

پیشگفتار این شماره توسط شهاب کاواجی‌اوغلو رئیس بانک مرکزی ترکیه نوشته شده است.  وی در این یادداشت تاکید کرده است که «بانک مرکزی قاطعانه از تمام امکان‌های خود برای ثابت نگه داشتن تمام امکان ها خود در سطح ۵ درصد در میان مدت استفاده خواهد کرد».

کاوجی‌اوغلو با بیان اینکه چشم انداز مثبت در کیفیت دارایی‌های بخش بانکی حفظ می شود، خاطرنشان کرد: این بخش در برابر شوک های نقدینگی دارای حائل کافی است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: «رشد وام‌های تجاری پس از به روز رسانی‌های اخیر در سیاست‌های پولی بهبود یافته است». کاوچ اوغلو با بیان اینکه بهبود وضعیت کل و کوتاه مدت بازار ارز بخش واقعی ادامه دارد، گفت: نرخ بدهی بخش واقعی و خانوارها به سطح قبل از اپیدمی کاهش یافته است.

همچنین در این گزارش آمده است که بهبود تراز حساب جاری با کمک عملکرد قوی در صادرات و بهبود درآمدهای گردشگری در ماه‌های اخیر مشهود بوده است.

در این یادداشت کاواجی‌اوغلو، تاکید کرده است که با توجه به تداوم بهبود فعالیت‌های اقتصادی جهانی به واسطه کاهش اقدامات محدود کننده به خاطر پاندمی و همچنین تسریع در روند واکسیناسیون: «فعالیت‌های اقتصادی داخلی، با حمایت متقاضیان خارجی و بهبود در بخش خدمات، در حال قدرتمندتر شدن است».