ازجمله – جشنواره هوانوردی، فضا و فناوری TEKNOFEST، که به میزبانی بنیاد فناوری ترکیه، وزارت توسعه دیجیتال و حمل و نقل آذربایجان، و وزارت صنعت و فناوری جمهوری ترکیه که در سالن کریستال باکو و پارک ملی بلوار ساحلی شهر برگزار شده بود؛ دیروز ۲۹ می با مراسم رسمی به کار خود پایان داد.

یکشنبه ۲۹ می جشنواره هوانوردی، فضا و فناوری TEKNOFEST در شهر باکو پایتخت آذربایجان با اختتامیه رسمی به کار خود پایان داد. این جشنواره که مرکز آن سال‌ها در ترکیه قرار داشت برای اولین بار است که در خارج از این کشور برگزار می‌شود

بنیاد فناوری ترکیه، وزارت توسعه دیجیتال و حمل و نقل آذربایجان و همچنین وزارت صنعت و فناوری ترکیه میزبان این رویداد بودند که در آن عموماً دستاوردهای تکنولوژیک ترکیه در حوزه صنایع دفاعی و هوافضا به نمایش درآمد و در عین حال چندین مسابقه نیز برای جوانان برگزار شد.

محمت فاتیح کاجیر معاون وزیر صنعت و فناوری ترکیه در مراسم پایانی این جشنواره گفت ترکیه و آذربایجان یک تکنوپارک مشترک ایجاد خواهند کرد. وی همچنین اظهار امیدواری کرد که در TEKNOFEST بعدی این پارک ایجاد شده و پروژه‌های جدید زیادی میان دو کشور انجام گیرد.

سلچوک بایراکتار، مدیر فناوری‌های دفاعی شرکت بایکار که بخشی از مدیریت این جشنواره را نیز بر عهده داشت، در همین مراسم عنوان کرد که: «حرکت فناوری ملی یکی از مهمترین اهداف جوانان آذربایجانی خواهد بود».

همچنین در روز ۲۸ می رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز برای بازدید از این جشنواره به باکو رفت. وی بعد از استقبال رسمی توسط حیدر علی‌اف رئیس جمهوری آذربایجان از محوطه جشنواره دیدار کرد.