جشن «برداشت فرش» در آنتالیا؛ مرمت ۲۰ هزار فرش دستباف

    جشن موسوم به «برداشت فرش» در آنتالیا آغاز شد. در این مراسم، ۲۰ هزار فرش دستباف که از سراسر ترکیه، برای مرمت به منطقه دوشِمه‌آلتی فرستاده شده پس از اتمام فرآیند بازسازی و پاکسازی، از روی زمین جمع می‌شوند.

    به گزارش روزنامه حریت در تاریخ ۱۹ سپتامبر، این ۲۰ هزار فرش دستباف که تعداد زیادی قالی گرانبها نیز بین آن‌ها دیده می‌شود، در بازه زمانی ۲۰ ژوئن تا ۱۰ سپتامبر برای مرمت به دوشمه‌آلتی ارسال شده بودند. فرش‌های دستباف همواره سالی یک بار توسط مرمت‌گران در این منطقه، بازسازی می‌شوند.

    در نخستین مرحله از بازسازی، فرش‌ها مرمت می‌شوند و سپس برای رهایی از میکروب، وارد استخرهای استریل می‌شوند. پس از این مرحله، فرش‌ها در یک مزرعه روی زمین پهن شده و زیر آفتاب قرار می‌گیرند تا هم خشک شوند و هم با جذب رطوبت و گرما، رنگ‌های‌شان زیر آفتاب جان بگیرند.

    در حوالی پاییز، هنگامی که فرش‌ها از میکروب پاک شده و رنگ‌شان نیز ته‌نشین و احیا شد، «برداشت فرش»‌ آغاز می‌شود. کارگران، فرش‌های خشک شده را با دقت جمع کرده و تا می‌کنند. این فرش‌ها سپس بار ماشین می‌شوند تا به دیدن دوباره صاحبانشان بروند.