خانه‌های سنگی تاریخی در استان بیتلیس ترکیه

خانه‌های سنگی، خیابان‌های باریک و مردم صمیمی‌ای که سال‌ها در روستای «کوچ‌لو» در منطقه هیزان بیتلیس زندگی می‌کنند، به جاذبه‌ای برای بازدیدکنندگان این روستا تبدیل شده‌ است.

خانه‌های سنگی تاریخی این روستا که در دامنه‌ دره‌ای عمیق ساخته شده‌، با قدمتی که گاه به ۳۰۰ سال می‌رسد برای بسیاری از گردشگران چشم نوازی می‌کند.

این روزها عکاسان، مسافران و گردشگران بسیاری برای عکاسی و بازدید از خانه‌های این روستا، به این منطقه می‌آیند.